• Комерційний банк Актив Банк
  • Комерційний банк "Актив Банк"

На замовлення «Актив банку» була спроектована та побудована мережа передачі даних для центрального офісу. Кількість користувачів в центральному офісі становила близько 500 осіб. Доступ до мережі був наданий через порт 3-го рівня, що надало можливість максимально ефективно використати пропускну здатність. Надійність була забезпечена об’єднанням  обладнання в стек. В ядрі був використаний високопродуктивний комутатор 3-го рівня з резервацією модулів, блоків живлення та каналів. Також була проведена підготовка для підключення віддалених офісів, що стало можливим завдяки масштабованості рішення. На базі мережі даних було впроваджено ІР-телефонію. Дзвінки в середині офісу та деяких віддалених офісів обслуговувались кластером CallManager. Дзвінки в решті віддалених офісів обслуговувались CallManager Express, який одночасно був пограничним маршрутизатором для мережі даних. Була побудована велика розподілена ІР-телефонна мережа, так як всі регіональні офіси з’єднувались з центральним по ІР каналах. В кожному віддаленому офісі був забезпечений вихід в традиційну телефонну систему, який використовувався для локальних дзвінків та як резервний при обриві ІР зв’язку з центральним офісом. Керування розподіленою ІР-телефонною системою було забезпечено протоколом Н.323 за допомогою Gatekeeper. Дзвінки з центрального офісу були реалізовані через 3 провайдери. Для живлення телефонів використовувалась технологія РоЕ. ПК користувачів були включені через ІР-телефони, що дало можливість зменшити затрати на СКС. Також було реалізовано збір інформації про проведені системою дзвінки (біллінг). Даний проект був реалізований на базі обладнання компанії Cisco Systems.